Bybane – nei takk!

Sotra-samfunnet treng meir og betre kollektivtrafikk. Ei forlenging av bybanen til Straume er likevel ikkje rette svaret. Hyppige bussavgangar ut til byggjefelta, først og fremst på Litle Sotra, vil vera ein langt meir effektiv måte å redusera biltrafikken mot Bergen. Kombinert med båtruter til tettstadane i Sund og Øygarden, vil vi få ei kollektivsatsing som vil kunna gjera regionen til eit nasjonalt føredøme. Continue reading «Bybane – nei takk!»