Unødvendig å by to gongar

Rådmann Steinar Nesse meinar han har funne oppskrifta som skal gjera busetjing av flyktningar i Fjell til ein økonomisk suksess. Politikarane er meir usikre på oppskrifta for korleis vi skal lukkast med integreringa. Continue reading «Unødvendig å by to gongar»

Eige kommunestyremøte om flykningar

Fjell kommune tek dei auka utfordringane knytta til busetjing av fleire flyktningar på strak arm. Kommunestyremøtet i januar tek opp temaet i heile si breidde, med mykje tid til politisk gruppearbeid. Continue reading «Eige kommunestyremøte om flykningar»

Bustadstiftinga klarar ikkje dekka behovet

Ketil Strand
Dagleg leiar Ketil Strand i Fjell Bustadstifting konkurrerer om dei kommunale tomtane.

Fjell kommune sitt vedtak om å ta mot 116 flyktningar i år og neste år representerer ei ekstra utfordring for Fjell Bustadstifiting. Med 80 søkjarar til 21 nye kommunale utleigebustadar i år, er Bustadstiftinga langt frå å dekka behovet som det er. Dagleg leiar Ketil Strand ønskjer private aktørar velkomne i marknaden. Les meir