Gjestekommentar: Kostnadane må dokumenterast

Korleis den nye kommunen no innrettar og samordnar gebyra, vert utruleg spennande. Den politiske arbeidsgruppa for gebyr i byggjesak som vart oppretta i april 2018 har enno ikkje hatt møte. Nokre har tydelegvis god tid før Fellesnemda blir oppløyst, skriv Bjarte Sangolt. Arkivbilete.

Oppegåande politikarar burde ha spurt kvifor kundane/brukarane i Fjell måtte betala overpris for vatn i fleire år. Continue reading «Gjestekommentar: Kostnadane må dokumenterast»

Rådmann Steinar Nesse fryktar konkursras i Fjell

Fjell har mista 1.000 arbeidsplassar siste året som følgje av krisa i offshorenæringa. Skatteinntektene i første kvartal indikerer eit inntektstap på 30 – 50 millionar kroner for heile året.
Continue reading «Rådmann Steinar Nesse fryktar konkursras i Fjell»