Kommentar: Ein ny kommune – tre nye bompengesoner?

Ovanfor NRK Hordaland freistar ordførar Marianne Sandahl Bjorøy å framstilla det at «Folkeaksjonen mot meir bompengar» stiller liste til kommunevalet i nye Øygarden som eit forsøk på å få til ein omkamp om Sotrasambandet. Det er ein påstand som treng nyanserast.
Continue reading «Kommentar: Ein ny kommune – tre nye bompengesoner?»