-Alkohol og boksing høyrer ikkje saman

Alkohomservering kan ikkje tillatast i samband med idrettsarrangment i Fjell, ifølgje dei alkoholpolitiske retningslinene, hevda Odd Bjarne Skogestad (KrF).

Proffboksaren Tim-Robin Lihaug spelar VM-kamp i Sotra Arena i mars. Skal publikum få lov å nyta alkohol under kampen? Continue reading «-Alkohol og boksing høyrer ikkje saman»