BKK vil avgjera tomtestrid i retten

Øygarden kommune er langt frå nøgd med erstatninga BKK har tilbode for tapet av tomtane i Naturgassparken som vert berørt av den nye høgspentlinja til Kollsnes. No vil BKK avgjera tomtestriden i Nordhordland Tingrett. Continue reading «BKK vil avgjera tomtestrid i retten»

Rasar mot ny fylling i Straumsundet

Denne fyllinga er til stort hinder for trafikken. Den manglar lys og er ikkje merka, rasar Kjell Dønheim I Fjell Båtlag.
– Fyllinga på vestsida er til stort hinder for trafikken. Den manglar lys og er ikkje merka, rasar Kjell Dønheim i Fjell Båtlag. Biletet vart teke tirsdag denne veka.

Etter å ha kjempa ein fleireårig kamp mot fyllinga til Straume Sjøfront, vert leiar Kjell Dønheim i Fjell Båtlag mektig vreid når han no ser at det har kome ei ny fylling på andre sida av Straumsundet. Continue reading «Rasar mot ny fylling i Straumsundet»