Ny rapport om akvakultur i Øygarden

Nye artar, ny teknologi og meir sjøareal avsett til oppdrett. Dette er stikkorda for korleis Øygarden skal kunna auka verdiskapinga frå marine næringar.
Continue reading «Ny rapport om akvakultur i Øygarden»