Legg opp til konfrontasjon med Statens vegvesen

Motsegn frå Statens vegvesen bør ikkje hindra Fjell kommune frå å godkjenna framlegget til områderegulering for Branndalsåsen på Bildøy, tilrår rådmann Steinar Nesse i Fjell.
Continue reading «Legg opp til konfrontasjon med Statens vegvesen»

Her vil dei ha fortau og to køyrefelt

Det skal verta fortau, to køyrefelt og veglys langs Gamle Bildøyvegen frå Straume Sjøfront til Ankerhagen. Gamle Straumsbru bør ein også vurdera å få gjort noko med. Continue reading «Her vil dei ha fortau og to køyrefelt»

Indrevik med forslag til Vegdirektøren

Vegdirektoratet bør vurdera å seinka krava til standard på veg og trafikksikringstiltak på kommunale vegar. Dagens krav gjer det vanskeleg for vekstkommunar som Fjell å finansiera naudsynte utbetringar, meinar varaordførar Tom Georg Indrevik. Continue reading «Indrevik med forslag til Vegdirektøren»

Skeptisk til trafikksikringstiltak

Utbetring av gamlevegen over Bildøy er største trafikksikringstiltaket i Fjell i år. Dei som bur langsmed vegen veit likevel ikkje heilt om dei tør sleppa gleda laus. Kor mange bilar risikerer dei eigentleg å få gjennom nabolaget? Og kva skal skje med fortsetjinga over Gamle Straumsbru mot Sartor Senter? Les meir

Trafikkvendt vedtak i KPU

Altus Eiendom har fått løyve til å byggja enno ei blokk so og seia ute i Bildøyvegen. Medlemmane i Komite for Plan og utvikling valde å sjå vekk frå argumenta mine om at Bilødyvegen er ein del av planområdet for lokalvegar i tilknyting til nytt Sotrasamband. Continue reading «Trafikkvendt vedtak i KPU»