Kommentar: Difor nøler Solvik-Olsen

Strilane skal ha råd til å køyra til og frå Sotra dei neste 30 åra – det treng ikkje Ruth Grung bekymra seg om! Continue reading «Kommentar: Difor nøler Solvik-Olsen»

Ordføraropprør mot sentraliseringa

Regionrådet for Fjell, Sund og Øygarden håpar å mobilisera samtlege av Bergen sine nabokommunar til opprør mot det dei oppfattar som sterke sentraliseringstendensar i høyringsutkastet til regional areal- og transportplan. Continue reading «Ordføraropprør mot sentraliseringa»

Norgeshistoriens mest kostbare marknadsplan

Prognosane for folketalsvekst i Bergens-området vert stadig meir fantastiske. Vi får 250.000 nye innbyggjarar og behov for 140.000 – 150.000 nye arbeidsplassar innan 2050, ifølgje eigedomsaktørane sin marknadsplan som vart lagt fram på konferansen ”Bergens-regionen i 2030” i dag. Continue reading «Norgeshistoriens mest kostbare marknadsplan»

Godt år for Tunnelsyn

Det er behov for ei alternativ informasjonskjelde om det som skjer på Sotra, viser besøkstala på Tunnelsyn. Bloggen femdobla talet på oppslag i året som gjekk. Continue reading «Godt år for Tunnelsyn»