Dagens sleivspark: Kill your darlings

Urban Water Shuttle - eit miljøvenleg alternativ
Urban Water Shuttle – eit miljøvenleg alternativ

Høgre-kameratane i Bergen dumpa byrådsleiar Ragnhild Stolt-Nielsen avdi ho ikkje klart å få fleirtal for bybane over Bryggen. I dag sette riksantikvar Jørn Holme foten ned for at utfordraren Martin Smith-Sivertsen skal klara få realisert eit tunnelsinnslag ved Kjøttbasaren. Continue reading «Dagens sleivspark: Kill your darlings»

Steget nærare eigedomsskatt

Vel kommunepolitikarane i Fjell å akseptera rekninga frå Sartorsjefen om å betala 25 millionar kroner for opparbeiding av uteromma i tilknyting til handlesenteret, kan det vera utgiftsposten som utløyser eigedomsskatt for fjellsokningane. Continue reading «Steget nærare eigedomsskatt»