Aegopodium-advokat truga med konkurs

Verdisetjinga av fartøy og kontraktar i Atlantic Offshore AS ved salet til Aegopodium AS må forståast ut frå den ekstraordinære marknadssituasjonen våren 2016. Continue reading «Aegopodium-advokat truga med konkurs»

Konkursbu trekkjer offshorerederi for retten

Fekk nystifta Aegopodium AS kjøpt verdiane i Atlantic Offshore AS til underpris like før konkursen i 2016? Bustyret meinar det. Denne veka møtes partane i retten.
Continue reading «Konkursbu trekkjer offshorerederi for retten»