Vegdirektøren ville ikkje snakka om økonomien i Sotrasambandet

Sotrasambandet stod ikkje på dagsorden då Vegdirektør Terje Moe Gustavsen møtte politikarar, samferdsle- og næringslivstoppar i Hordaland til felles til innspel- og høyringsmøte om Nasjonal Transportplan. Continue reading «Vegdirektøren ville ikkje snakka om økonomien i Sotrasambandet»

Gjestekommentar: Sund Kommune og mulighet for fastlandssamband i sør over til Bergen

I BT kan vi lese at Bergen Kommune snur og trekker tilbake veivesenets tillatelse til å dumpe mer stein i Liavatnet i Laksevåg. Dette er stein og fyllmasser fra E39 mellom Os og Rådalen. Continue reading «Gjestekommentar: Sund Kommune og mulighet for fastlandssamband i sør over til Bergen»

1 milliard per kilometer – reguleringsplanen for nytt Sotrasamband overlevert

Sotrasambandet
Det nye Sotrasambandet med Valenkrysset i forgrunnen.

– Det viktigaste samferdselsprosjektet i vår region. Det heiter Sotrasambandet, men Bergen er også med, sa byråd Henning Warloe (H) då han saman med ordførar Eli Berland mottok dei tjukke permane med dokument frå Statens vegvesen. Continue reading «1 milliard per kilometer – reguleringsplanen for nytt Sotrasamband overlevert»

Sjekkliste for garasjebyggjarar

Pettr Wiberg
Sjølv om publikum no vert sine eigne sakshandsamarar, har byggesaksavdelinga framleis plikt til å rettleia, sier byggesakssjef Petter Wiberg i Bergen kommune.

Garasjebyggjarar og andre som no vert fritekne for søknadsplikt, skal få hjelp til å avgjera korvidt tiltaket faktisk er lovleg. Byggesakssjef Petter Wiberg i Bergen held på å utarbeida ei digital sjekkliste for tiltak utan søknad. Continue reading «Sjekkliste for garasjebyggjarar»

– Det viktigaste er at vi samarbeider

Robert Rastad
Sund og Bergen samarbeider på mange område alt i dag, sa kommunalråd Robert Rastad i Bergen.

Bergen kommune er ikkje framand for å ta opp att ordninga med bydelsutval, dersom det er det som skal til for å få til ein storkommune med 384.000 innbyggjarar. Vel nokon kommunar å stå utanfor, vil det å få til fungerande samarbeid på sentrale område vera det viktigaste. Continue reading «– Det viktigaste er at vi samarbeider»

Dagens sleivspark: Siger for særinteressene

Med vrakinga av Ragnhild Stolt-Nielsen som Byrådsleiar i Bergen har målet om ein overordna politikk til beste for fellesskapet i Norges nest største kommune fått nakkeskot. Continue reading «Dagens sleivspark: Siger for særinteressene»