Gjestekommentar: Er samtlige politikere i Øygarden rammet av korona?

Flyktningeleiren Moria brann, og barn og ungdommer lider. Jeg observerer stillheten i det politiske miljøet i Øygarden kommune.
Continue reading «Gjestekommentar: Er samtlige politikere i Øygarden rammet av korona?»

Gjestekommentar: Barn er viktigst – ja til at private kan be om politiattest

Overgrep mot barn skal forhindres. Øygarden FrP understreker at alle virksomheter som jobber med barn skal bidra til å hindre overgrep mot barn og hindre at overgripere finner nye ofre. Continue reading «Gjestekommentar: Barn er viktigst – ja til at private kan be om politiattest»

Stemte mot å følgja nasjonale satsar for sosialhjelp

For formannskapet i Askøy er det viktigare å halda budsjettet enn å sikra at alle innbyggjarane i kommunen som er avhengig av sosialhjelp får stønad på nivå med dei nasjonale satsane. Continue reading «Stemte mot å følgja nasjonale satsar for sosialhjelp»

Barnefattigdom – eit ikkje-tema i Askøy

I Askøy er dei overraska over kor mange born i kommunen som veks opp under fattigdomsgrensa. Dei har gripe fatt i eit tilsynelatande ikkje-tema. Korleis kan dei hindra at ungane tek skade av den økonomiske situasjonen, og at fattigdomen går i arv? Continue reading «Barnefattigdom – eit ikkje-tema i Askøy»

Gjestekommentar: Gi aldri opp et barn

Vi vet at mange barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep. Tenkt over hvor mange det kan være her i Hordaland? Det er mange som tenker at det ikke er et stort problem fordi det ikke snakkes mye om det. Men det er feil. Det skjer nærmere og oftere enn vi tror. Det skjer her også. Continue reading «Gjestekommentar: Gi aldri opp et barn»