Tre milliardærar – og ei kvinne

Med ein formue på 1,75 milliardar kroner er Peder O. Lie den 179 rikaste mannen i Norge. I Fjell er han utan samanlikning, i følgje Kapital.

Kapital har funne plass til fire fjellsokningar på årets oversikt over dei 400 rikaste i landet. Continue reading «Tre milliardærar – og ei kvinne»

Offentlege prestisjeprosjekt i kø for Atle Ulveseth

Entrepenøren og eigedomsinvestoren Atle Ulveseth merkar lite til dei dårlege tidene. I fjor auka omsetnaden med 158 millionar kroner. No har han inngått avtale om prestisjeprosjektet Hjeltefjorden Arena. Continue reading «Offentlege prestisjeprosjekt i kø for Atle Ulveseth»

Mot utbyggjarstyre også i Bergen?

”Utviklinga” er ikkje noko som berre skjer. Utviklinga er styrt av aktørar med eigeninteresse av at framtida utviklar seg i deira favør. Det kjem tydeleg til uttrykk i dagens oppslag i BT om leiande utbyggjarar som freistar overstyra den politiske prosessen med å finna ny byråd for byutvikling i Bergen. Continue reading «Mot utbyggjarstyre også i Bergen?»