Tek 20 millionar i utbyte i kriseår

Over 100 personar har mista jobben ved Coast Center Base AS siste året. Inntektsmessig var fjoråret verste året offshorebasen på Ågotnes har opplevd i dette tiåret. Eigarane sikra seg likevel 20 millionar kroner i utbyte. Continue reading «Tek 20 millionar i utbyte i kriseår»