Klart for diskusjon om ny arealplan

Levande grender må vera målet, ingen er usamde i det. Men, kvar bør veksten koma? og kor mange nye bustadar treng vi planlegga for, eigentleg? Den nye arealplanen vil gjeva retningsliner for arealutnyttinga i Fjell dei komande 12 åra.  Continue reading «Klart for diskusjon om ny arealplan»

Klar, ferdig, BYGG…?

Det er alt vedteke å byggja 8.400 nye bustadar i Fjell. Nok til å dekka behovet i 2040, vurdert ut frå det mest ekstreme scenariet for folkevekst. Innspela til revisjonen av arealplanen oppfordrar til å opna for planlegging av minst like mange. Skal vi lata marknadskreftene avgjera? Continue reading «Klar, ferdig, BYGG…?»