Tok opp spørsmålet om opphavet til «Øygarden»-namnet

Stein Lund har lenge freista få innsyn i prosessen kring valet av namn på det lokalmedisinske senteret på Straume. No må ordførar Marianne Sandahl Bjorøy (A) svara.
Continue reading «Tok opp spørsmålet om opphavet til «Øygarden»-namnet»

Anita Garlid Johannessen – fast på Fylkestinget

Stortingsvalet får konsekvensar for samansetjinga av Fylkestinget i Hordaland.

Anita Garlid Johannessen skal representera Fjell FrP i utval for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland dei komande to åra.

Sidan den faste fylkestingsrepresentanten Silje Hjemdal (FrP) vart vald inn på Stortinget no i haust, rykker Anita Gardlid Johannessen frå Fjell opp som fast møtande representant i Fylkestinget, melder Hordaland Fylkeskommune.

Som del av rokeringa skiftar Anita Garlid Johannessen komité frå opplæring og helse til kultur, idrett og regional utvikling.