Forbehald i tilbodet på Grindgut kostar bilistane 27 millionar ekstra

Då Statens vegvesen tildelte IBM kontrakten på utviklinga av Autopassløysinga Grindgut, oversåg dei at dataleverandøren hadde teke forbehald om risiko i tilbodet. Continue reading «Forbehald i tilbodet på Grindgut kostar bilistane 27 millionar ekstra»