Legg opp til konfrontasjon med Statens vegvesen

Motsegn frå Statens vegvesen bør ikkje hindra Fjell kommune frå å godkjenna framlegget til områderegulering for Branndalsåsen på Bildøy, tilrår rådmann Steinar Nesse i Fjell.
Continue reading «Legg opp til konfrontasjon med Statens vegvesen»

Komiteleiar løyvde millionar til eiga verksemd

Reglane for inhabilitet vert ikkje praktisert, hevdar leiar Ernst Morten Einarsen (H) i komite for drift og forvaltning i Fjell. Under budsjettbehandlinga i desember vedtok han like godt å løyva 27,3 millionar kroner til finansiering av kommunen sitt kjøp av bustadar han sjølv er medeigar i. Continue reading «Komiteleiar løyvde millionar til eiga verksemd»