Brukar FN sine bærekraftmål som argument for å planleggja ekstrem folkevekst i Ågotnes-området

Folketalet i Nordre Fjell vil tredoblast, til 12.000 personar innan 2050, hevdar Fredrik Barth i Vill Urbanisme AS. Continue reading «Brukar FN sine bærekraftmål som argument for å planleggja ekstrem folkevekst i Ågotnes-området»

Nei, nei, nei – tjaaa for snøggbåt til Sotra

Busstopp på kaien var avgjerande for at Skyss tilrår Brattholmen som utgangspunkt for ei eventuell prøvedrift med snøggbåt til og frå Sotra.

Ingen av dei ni aktuelle lokalitetar på Sotra som Skyss har undersøkt med tanke på anløp av ein hurtigbåt til Bergen, oppfyller krava til ei permanent avlasting av Sotrasambandet. Skyss held likevel foten i døra for eit mogeleg båtsamband.
Continue reading «Nei, nei, nei – tjaaa for snøggbåt til Sotra»

Vil laga smarthamn på Ågotnes

Ser fram til å flytta til Ågotnes, fv. styreleiar Tom Georg Indrevik og hamnedirektør Johnny Breivik i Bergen og omland Havnevesen.

Den nye offentlege hamna på Ågotnes skal lokka nye kundar gjennom å tilby smarte hamnetenester, ikkje kopiar av dei manuelle tenestene transportørane nyttar på Dokken i dag. Continue reading «Vil laga smarthamn på Ågotnes»