Strilane kjøpte færre personbilar

Optimisme i Fjell, kombinert med sterk pessimisme i Sund og Øygarden, førte til ein liten nedgang i salet av nye personbilar i nye Øygarden i 2019. Lurer du på kva merke som var mest populære?
Continue reading «Strilane kjøpte færre personbilar»

Slik håpar Fjell å oppretthalda mest mogeleg av inntektene frå eigedomsskatten

Formannskapet i Fjell håpar Stortinget vil endra forslaget til ny lov om eigedomsskatt, men tilrår samstundes at eigedomsskatten for 2019 aukar frå to til tre promille. Continue reading «Slik håpar Fjell å oppretthalda mest mogeleg av inntektene frå eigedomsskatten»