Støtt Øygarden24

Nettavisa Øygarden24.no skriv om politikk og næringsliv, lett krydra med kultur. Målet er å vera ei alternativ informasjonskjelde om det som skjer i Øygarden, og om trendar som kan koma til å påverka framtida vår.

Vi håpar du finn saker som interesserer deg.

Måsen er Tunnelsyn sitt kjenneteikn. Symbolet på ein fri medikanal som kan tillata seg å sjå hendingane ovanfrå.

Vi skjuler oss ikkje bak nokon betalingsmur. Alt vi publixerer ligg ope tilgjengeleg for alle som ønskjer å lesa på nettet.

Skal vi kunna halda fram arbeidet, treng vi likevel inntekter. Støtt oss gjerne ved å senda eit eingongsbeløp direkte til bankkontoen vår: 3628.58.00018. Takk for at du bidreg!