Kontakt

Formell utgjevar av Øygarden24 er Straumsundet AS, orgnr. 915 429 068.

Redaktør: Liv Strømme

Har du tips eller idear til saker vi bør kikka nærare på? Kontakt meg gjerne på

Tlf. 909 44 431

Epost: redaksjon@straumsundet.no