Bustadane hopar seg opp i Fjell

Det er fleire bustadar på marknaden i dei fire kommunane vestom Bergen enn det vart seld i april, mai og juni totalt. Bustadreserven tilsvarar 112 prosent av salet i andre kvartal. Lengst tid vil det ta å selja unna bustadane i Fjell og Øygarden. Continue reading «Bustadane hopar seg opp i Fjell»

Bustadboble i Fjell

Utbyggjarane i Fjell pumpar ut nye bustadar langt raskare enn kva marknaden klarar å svelja unna. Sidan mars har talet på bustadar til sals i kommunen auka med 70 prosent. Continue reading «Bustadboble i Fjell»

Fjell aukar bobla i bustadmarknaden

Det var færre bustadar til sals i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy ved utgangen av august samanlikna med juni. I Fjell derimot held talet på ledige bustadar seg stabilt høgt, viser Tunnelsyn sin analyse av den lokale bustadmarknaden. Continue reading «Fjell aukar bobla i bustadmarknaden»

Eigedomsmarknaden held temperaturen

Statens kartverk har hatt det travelt i sommar med å registrera nye eigedomshandlar i Fjell, Askøy, Sund og Øygarden. Heile 307 eigedomar fekk ny eigar i juli. Samla verdi av dei selde og overdregne eigedomane var på 536,8 millionar kroner. I tillegg vart det omsett 11 burettar verdsette til 14,9 millionar kroner. Continue reading «Eigedomsmarknaden held temperaturen»

Eksplosjon i bustadmarknaden i juni

Fleire eigedomar skifta eigar, og til høgare pris, i Fjell, Sund, Askøy og Øygarden i juni enn i månadane før. Ein samla omsetnad på 563 millionar kroner er 142 millionar høgare enn i mai. Ein vekst på 34 prosent. Continue reading «Eksplosjon i bustadmarknaden i juni»

Eigedomssal i Sund – mai 2015

Gnr 14, bnr 310 er solgt for kr 1.440.000 fra Fiksnesvika as til Geir Johnny Andersen og Vibeke Andersen (29.04.2015)
Gnr 6, bnr 48 er solgt for kr 10.000 fra Knut Eivind Nygård til Olav Alpen (30.04.2015)
Gnr 42, bnr 99, seksjon 3 er solgt for kr 1.890.674 fra Landro Byggeservice as til Deimantas Salickas og Egle Salickiene (30.04.2015)
Andel av Gnr 14, bnr 123 er overdradd til Torunn Schistad og Reidar Sigvathsen (23.04.2015)
Gnr 15, bnr 403 er solgt for kr 700.000 fra Marsteinen Eiendomsselskap as til Eivind Kraavik (30.04.2015)
Gnr 15, bnr 397 er solgt for kr 700.000 fra Marsteinen Eiendomsselskap as til Borgar Bernhardsen (30.04.2015)
Gnr 4, bnr 74 er overdradd fra Irene Rasmussen til Otto Herbert Rasmussen (04.05.2015)
Andel av Gnr 6, bnr 12 i Askøy kommune er overdradd fra Karen Marie Høyland Berg til Hans Magne Berg (05.05.2015)
Overdragelsen omfatter også andel av Bastanesvegen 8 (Gnr 6, bnr 700) i Askøy kommune
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 12, bnr 56 i Sund kommune
Gnr 41, bnr 68 er solgt for kr 2.600.000 fra Hans Erik Herstad og Christel Thorgersen til Steffen Brensdal og Line Eide Storesund (05.05.2015)
Gnr 6, bnr 60 er solgt for kr 6.247.000 fra Knut Eivind Nygård til Knut Harald Hjelmtveit og Nina Margrethe Hjelmtveit (08.05.2015)
Gnr 50, bnr 15 er overdradd fra Skoge Thor L til Erna Johanne Skoge (11.05.2015)
Gnr 15, bnr 407 er solgt for kr 700.000 fra Marsteinen Eiendomsselskap as til Ruth Hellesøe Helgheim og Øystein Helgheim (12.05.2015)
Gnr 42, bnr 99, seksjon 2 er solgt for kr 1.879.388 fra Landro Byggeservice as til Kristin Tellnes (12.05.2015)
Gnr 39, bnr 135 er overdradd for kr 20.000 fra Morten Telle til Morten Gunnar Telle (13.05.2015)
Andel av Gnr 50, bnr 131, seksjon 16 er overdradd fra Ellen Johanne Johannessen til Atle Johannessen (15.05.2015)
Andel av Gnr 18, bnr 105 er solgt for kr 2.000 til Magne Vigsø, Berit Hagenes og Steinar Hagenes (18.05.2015)
Salget omfatter også Gnr 18, bnr 115
Forlandsvegen 54 (Gnr 15, bnr 414) er solgt for kr 1.200.000 fra Arnt Ricard Børtveit til Håvard Børtveit og Jeanette Forland (19.05.2015)
Gnr 50, bnr 131, seksjon 14 er solgt for kr 2.375.000 fra Torgeir Arne Langhelle til Sølvi Tafjord (20.05.2015)
Gnr 14, bnr 57 er solgt for kr 450.000 fra Grethe Espedal og Helge Espedal til Svein Erik Jensen og Trude Espedal Jensen (21.05.2015)
Gnr 15, bnr 396 er solgt for kr 700.000 fra Marsteinen Eiendomsselskap as til William Lindberg (26.05.2015)
Gnr 18, bnr 36 er overdradd for kr 1.250.000 fra Ola Martin Eikeland til Rolf Eikeland (27.05.2015)
Andel av Gnr 34, bnr 5 er overdradd fra Evy Golten til Nils Peder Golten (28.05.2015)
Andel av Grønabrekko 9 (Gnr 5, bnr 145) er overdradd til Morten Aanes og Marianne Kristiansen (29.05.2015)
Gnr 14, bnr 270, seksjon 4 er solgt for kr 1.990.000 fra Nils Einar Nesse til Ina Hesvik (29.05.2015)
Gnr 2, bnr 109 er solgt for kr 150.000 fra Rolf Bjelkarøy til Sverre Grevskott (20.05.2015)
Gnr 15, bnr 411 er overdradd for kr 700.000 fra Marsteinen Eiendomsselskap as til John Bernhardsen (01.06.2015)
Gnr 21, bnr 17 er solgt for kr 3.500.000 fra Inger Benedicte Glesnes til Bente Kristin Korsnes og Kurt Jonn Øyre (01.06.2015)
Gnr 40, bnr 94 er solgt for kr 785.000 fra Jane Misje og Kurt Jarle Selstø til Landro Byggeservice as (01.06.2015)
Kjelde: Statens kartverk

Continue reading «Eigedomssal i Sund – mai 2015»