Gjestekommentar: Skuffa over strilakarane

At menn saboterer likestilling varslar dårleg for framtida til strilane, skriv Symphorien Pombe. Han er skuffa over den rådande mentaliteten hos fleirtalet av strilakarane.
Continue reading «Gjestekommentar: Skuffa over strilakarane»

16-åring starta underskriftsaksjon for hurtigbåt

I håp om å kunna bu heime hos familien medan ho går på vidaregåande har Mathilde Sæle (16) samla nærare 950 underskrifter for hurtigbåt mellom Ågotnes og Bergen.
Continue reading «16-åring starta underskriftsaksjon for hurtigbåt»

Fjell sviktar ettervernet av barnevernsungdomane

Fjell kommune sikrar ikkje at ungdom som har eller har hatt tenester frå barnevernstenesta får det tilbodet om ettervern dei treng frå barnevernstenesta og NAV etter fylte 18 år.
Continue reading «Fjell sviktar ettervernet av barnevernsungdomane»

Sotrasambandet skal fram – 100 grunneigarar truga av ekspropiasjon

Statens vegvesen har varsla ekspropiasjonssak mot fjerdedelen av grunneigarane langs det nye Sotrasambandet.
Continue reading «Sotrasambandet skal fram – 100 grunneigarar truga av ekspropiasjon»