Kundane oppdaga nye måtar å handla på

Dagleg leiar Ida Nygard og kollegaene hennar i Mester Grønn Sartorparken smiler om kapp med sola. Oppslaget på Øygarden24 om Ida Nygard og Mester Grønn Sartorparken som frykta stortap som følgje av koronastenging førte til at kundane i staden oppdaga nye måtar å handla på. Continue reading «Kundane oppdaga nye måtar å handla på»

Planlegg å avvikla politiske møte frå heimekontor

Kan informasjonsteknologi bidra til å oppretthalda lokaldemokratiet i koronaens tid? På rådhuset i Øygarden er dei villig til å prøva. Continue reading «Planlegg å avvikla politiske møte frå heimekontor»