Gjestekommentar: Vi tok imot dei og gav dei ein ny sjanse i livet sitt!

Er vi i stand til å fylgje opp den gode og humanistiske arven frå tidlegare flyktningekatastrofer og gje nokre av menneska frå Moria-leiren eit betre liv hos oss? Continue reading «Gjestekommentar: Vi tok imot dei og gav dei ein ny sjanse i livet sitt!»

Gjestekommentar: Er samtlige politikere i Øygarden rammet av korona?

Flyktningeleiren Moria brann, og barn og ungdommer lider. Jeg observerer stillheten i det politiske miljøet i Øygarden kommune.
Continue reading «Gjestekommentar: Er samtlige politikere i Øygarden rammet av korona?»

Gjestekommentar: Eit rop om hjelp – vær med og demonstrer for folket i Kongo

Medan folk i Kongo lir og landet vert rana, berre aukar etterspurnaden etter kobolt, coltan og tinn til elbilar og smarttelefonar.
Continue reading «Gjestekommentar: Eit rop om hjelp – vær med og demonstrer for folket i Kongo»

Kommentar: Umusikalsk frå gebyrutvalet

Mange øygardsstrilar opplever for tida stor utryggleik om framtidig jobb og inntekt. Ved å senda dei ei ekstrarekning på oppimot 250.000 kroner kan Øygarden kommune koma til å leggja grunnlag for personlege tragediar. Continue reading «Kommentar: Umusikalsk frå gebyrutvalet»