Ansvarspulverisering og kommunikasjonssvikt på Fjell Festning

Rapporten Rambøll har utarbeidd om skoghogsten på Fjell Festning etterlet fleire spørsmål enn svar. På eitt område er konsulentrapporten likevel krystallklar.
Continue reading «Ansvarspulverisering og kommunikasjonssvikt på Fjell Festning»

Dei mest krevjande spørsmåla

Breie smil hos ordførarane Marianne Sandahl Bjorøy, Kari-Anne Landro og Børge Haugetun då kommunestyra i Fjell, Sund og Øygarden vedtok intensjonsavtalen 17.6.2016. Fylkesmann Lars Sponheim drog i trådane.

Eit knapt år før kommunesamanslåinga skal vera eit faktum, er det omsider tid for politikarane i Fjell, Sund og Øygarden å setja seg ned og freista verta samde om dei verkeleg krevjande spørsmåla.
Continue reading «Dei mest krevjande spørsmåla»