Gjestekommentar: Stopp Hordfastkameratane

Onsdag 7. april vart Hordfast-kameratane etablert. Då vedtok fleirtalet i fylkesutvalet (AP, SP, KrF, H og FrP) full støtte til Hordfast (E39 Ådland-Svegatjønn) i høyringsfråsegna frå Vestland fylke til Nasjonal Transportplan (2022-2033).
Continue reading «Gjestekommentar: Stopp Hordfastkameratane»