Lakselusa vandrar sørover

Hadde trafikklyssystemet for produksjon av laks blitt revidert dette året, hadde søre delen av Øygarden fått raud farge.

Ein sunn villaks utan synlege lakselus, i sitt rette element. Foto: Helge Skogland.

Ekspertgruppa som har vurdert lakselusa sin påverknad på villfisk har konkludert resultata av arbeidet i 2020. I produksjonsområde 3 (Karmøy – Sotra) og  2 (Ryfylke) er det høg risiko for at ville laksefiskar skal verta påverka av lakselus frå oppdrettsanlegg dette året. Konklusjonen for produksjonsområde 3 vert vurdert å ha middels usikkerhet.

Einaste indikator
Trafikklyssystemet vert revidert annakvart år. Talet på lakselus er einaste indikatoren i trafikklyssystemet. 2020 er eit mellomår. Hadde trafikklyssystemet blir revidert dette året, ville oppdrettarane i området fått pålegg om å redusera produksjonen med inntil seks prosent.

Les: Plankonferansen: Fiskeridirektøren vil ha fleire raudlys-indikatorar

Karmøy – Sotra er i dag gulfarga. Det vil seia at dei 112 produsentane ikkje får lov å auka biomassen i mærdene. Produksjonsanlegga på strekkja Karmøy – Sotra står for beskjedne 1,6 prosent av den nasjonale smoltproduksjonen. 

Optimisme i nord
Undersøkinga gjev samstundes grunn til optimisme for oppdrettarar i produksjonsområde 4 (Øygarden – Stadt). Etter eit år med krav om reduksjon i produksjonen, viser årets undersøkingar moderat lakselusindusert villfiskdødelighet i dette området. Konklusjonen heller imidlertid i retning høg risiko, konkluderer ekspertgruppa.

Dei 105 anlegga i dette området står for 7,2 prosent av den nasjonale smoltproduksjonen.

Les: Nei til oppdrettsvekst i Øygarden

Forskarane diskuterer no korvidt resultata av målingane dette året kan vera påverka av syklusar i lakseproduksjonen.

-Variasjonen i vurderingane i fleire av områda viser at oppdrettarane må halda fram det målretta arbeidet med å ha kontroll på lakselus, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i ein kommentar til rapporten.

Du kan lasta ned ekspertrapporten frå Regjeringa sine heimesider.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.