Meir til pensjonistane

Pensjonistane i Øygarden kan neste år sjå fram til ein auke i alderspensjonen til dekning av stadig høgare gebyr og avgifter.

Budsjettforliket i Stortinget i samband med statsbudsjettet for 2021 inneber ein auke på to milliardar kroner til alderspensjonistane. Det er FrP, saman med mellom anna SV, som har forhandla fram auken. 

Forslaget inneber at alderspensjonistane ikkje skal få redusert kjøpekrafta si, samanlikna med lønsmottakarar.

-Fremskrittspartiet har alltid vore oppteken av å sikra pensjonistane sine kår, og meint at norske pensjonistar har blitt behandlet uverdig ved at de gjennom fleire år har fått mindre att for pensjonen sin, medan folk flest har fått betre kjøpekraft, seier partileiar Siv Jensen i ein kommentar.

-Mjølk og brød, eller julegåver, kostar det same om du er bedriftseigar, arbeidstakar eller pensjonist, legg Jensen til.

Minstepensjonistane
Einslege minstepensjonistar skal få 5.000 kroner ekstra frå 1. juli neste år. 

– FrP har fått gjennomslag for at einslege minstepensjonistar får 5 000 kroner ekstra utover auken i det vanlege trygdeoppgjeret. Det er svært viktig for kvardagsøkonomien deira, seier leiar av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.