Ny feltutbygging sikrar aktiviteten på Sture

Utbygginga av Breidablikk-feltet i Nordsjøen vil bidra til å oppretthalda aktivitetsnivået på Sture-terminalen.

Prinsippskisse for utbygging av Breidablikk. Illustrasjon: Equinor.

– Breidablikk-feltet er eit av dei største oljefunna på norsk sokkel som enno ikkje er utvikla, seier Geir Tungesvik, fungerende konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring hos Equinor i ei pressemelding.

Prosjektet vert fasa inn ein periode der Grane har fallande produksjon, og vil bidra til å oppretthalda aktivitetsnivået på plattforma og slik oppretthalda eksisterande sysselsetjing og behov for leveransar, melder Olje- og energidepartementet i ei pressemelding.

Equinor er operatør for feltet, på vegne av samarbeidspartnarane Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips.

Den felles utbyggings- og driftsplanen oljeselskapa i dag har overlevert til Olje- og energidepartementet legg opp til investeringar på 18,6 milliardar kroner fram mot produksjonsstart i 2024. Planen er å henta opp kring 200 millionar fat olje frå Breidablikk-feltet.

Olja frå Breidablikk skal hentast opp ved hjelp av ei utbygging på havbotnen. 23 brønnar skal koplast mot mot fire botnrammer som igjen vert kopla opp mot Grane-plattforma.

Prosjektet legg dessutan opp til gjenbruk av eksisterande infrastruktur, mellom anna av den 212 kilometer lange røyrleidninga frå Grane-plattforma til Sture-terminalen der olja skal lagrast før utskiping.

Ågotnes er valt som lokasjon for service-organisasjonen i utbyggings- og driftsfasen.

-Breidablikk-utbygginga vil gje stor verdiskaping, skatteinntekter til fellesskapet og betydelege ringverknadar for verksemder og lokalsamfunn på fastlandet, seier olje- og energiminister Tina Bru.

To store kontraktar er alt tildelt. Til saman vil dei gje fleire hundre arbeidsplassar kringom i landet.

Les: Vurderte å fjernstyra Martin Linge frå Kollsnes

 

 

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.