Gjestekommentar: Konsekvenser av tvungen tilkobling til kommunalt vann og avløp.

Det dreier seg i dette tilfellet ikke om å nekte å gjennomføre pålegget, men om å få juridisk hjemmel til å få rør lagt frem.
Av Per Reidar Asheim, kommunestyrerepresentant for FNB ØYGARD

Gjestekommentaren i Øygarden24,no: Tvungen påkobling til vann og avløp, men ingen hjelp å få fra kommunen, 28 august, viser hvor galt det kan gå og hvor mye problemer et slikt vedtak kan skape for noen, når kommunen ikke bidrar til en løsning.

Nesten alle politikerne i Øygarden kommune, mot stemmene til FNB ØYGARD og 2 av FRP sine representanter, vedtok i siste kommunestyremøte før sommeren at alle innbyggere skal tilkobles offentlig vann og avløp med tvang. Dette får tilbakevirkende kraft for alle eksisterende hus som har avløp som renner rett ut i sjøen, har septiktank med og uten spredning eller andre godt fungerende private løsninger. Vedtaket skal sikre kommunen inntekter pga store investeringer i renseanlegg og tar ikke hensyn til om innbyggerne har ordninger fra før som ikke forurenser. I tillegg til kostnadene til selve arbeidet, så kommer eventuelle søknadsgebyrer til kommunen og påkoblingsgebyrer for vann og avløp. Så dette kan bli dyrt for noen.

Men, har vedtaket tatt hensyn til at det kan oppstå problemer når grøfter må graves og rør må legges over naboers eiendom for å komme frem til offentlig vann og avløpstilkobling? Hva skjer dersom det oppstår uenigheter mellom naboer som har fått dette pålegget? Har kommunen noe ansvar for å bidra til at problemer blir løst som konsekvens av de pålegg som kommunen har gitt?

Når kommunen har myndighet til å pålegge alle eksisterende boliger tilkobling til offentlig vann og avløp, bør vel kommunen også ha myndighet til å gi pålegg om hvor og hvordan grøfter, skal graves og følge opp med tvangstiltak dersom det oppstår uenighet mellom naboer?

Det blir jo litt spesielt at kommunens politikere vedtar en forordning som innbyggerne blir pålagt, og dersom det oppstår problemer som en konsekvens av dette, så er ikke det kommunens ansvar eller problem.

En ser jo her i innlegget hva som skjer når tilkoblingsarbeid stopper opp pga uenigheter mellom naboer. Det neste er kanskje at kommunen usteder dagsbøter til de som ikke får koblet seg til, og innbyggerne selv må engasjere advokat og gå til rettsak for å få gjennomført et offentlig pålegg. Det dreier seg ikke her i dette tilfellet om å nekte å gjennomføre pålegget, men å få juridisk hjemmel til å få rør lagt frem.

Burde ikke dette vært avklart juridisk av det offentlige og burde ikke det offentlige i slike saker kunne gjennomføre tvangstiltak for å legge frem rørene? Vi snakker ikke her om å overta eiendom, det dreier seg her om en grøft som graves opp og fylles igjen, langs en vei eller i en vei og lignende. Det er vel ikke rimelig at de som får pålegget og får praktiske problemer knyttet til dette, må ta hele belastningen selv uten noen hjelp fra de som har gitt dette pålegget?

Et politisk tvangsvedtak får konsekvenser for mange, både praktiske utfordringer og økonomiske belastninger. For noen får det større konsekvenser og problemer enn forventet. Er det ikke rimelig at de som har gitt pålegget også har et visst ansvar for å følge opp pålegget og ha den myndighet som skal til for å skjære igjennom ved konflikter?

Er det slik det er blitt i samfunnet? Politikere tar beslutninger og forstår ikke de konsekvensene vedtak kan føre til? Kommunens administrasjon er helt passiv når problemer oppstår?

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.