Gjestekommentar: Tvungen påkobling til vann og avløp, men ingen hjelp å få fra kommunen

Det er lett å si ting i et kommunestyremøte, men å følge det opp?

Av Inger og Malvin Tingvoll

I kommunestyrets møte som ble avholdt 18. juni i år vedtok flertallet i kommunestyret, mot FNB og 2
av FRP sine stemmer, å vedta tvungen påkobling til offentlig vann og avløp i Øygarden kommune.
Begrunnelsen er at Øyvar har gjort store investeringer i nettet og alle skal være med å betale, selv
om enkelt-personer får store utgifter og problemer knyttet til dette.

Les: No kan det verta kostbart med privat VA-løysing

Les: Stemte mot eigen utvalsleiar

I diskusjonen om beløpsbegrensning på kr 250 000 for innbyggerne i egne investeringer, ble det spurt
om hva innbyggerne skal gjøre, dersom de opplever at de ikke har kapasitet til å ordne med dette
arbeidet, eller om det oppstod problemer innbyggerne ikke klarer å løse selv. I svaret fra
kommuneledelsen og ordfører, fikk en inntrykk at da skal kommunen hjelpe til å finne en løsning.

Vi som bor på Kallestad fikk pålegg om offentlig vann og avløp i begynnelsen av 2017 av Fjell
kommune og for de fleste gikk det greit å koble seg på. Vi fikk problemer, fordi grunneier nekter å
samarbeide og nekter å la oss legge rør over vedkommes eiendom, selv om vi har tinglyste
dokumenter som gir oss rett til vann og avløp over grunneiers eiendom.

Les: Fryktar å verta dobbelt snytt av Fjell kommune

Les: Får rekninga for at fjellsokningane skal få reint drikkevatn

Vi snakker her nå om å koble seg til vann og avløpsledninger, som allerede er lagt forbi vårt rør til sandfiltergrøft.

Det ble så mye problemer for oss at vi valgte å søke kommunen om fritak for tilkobling til offentlig
vann og avløp. Det fikk vi avslag for. Vi har klaget på avslag for ca 10 måneder siden, men ennå ikke
fått noe svar. Svaret var lovet innen 3 måneder.

Når vi ber om hjelp fra kommunen til å finne en løsning, så får vi ikke noe svar. Vi har sendt mange
brev, men ingen ting skjer.

Vi har også tatt kontakt med en politiker, representant for et av de nye partiene i Øygarden
kommune, FNB ØYGARD, og spurte om vedkommende kunne hjelpe oss. På våre vegne skrev han et brev til byggesaksavdelingen i kommunen og anmodet om at noe måtte skje og om vi kunne få hjelp i
denne saken.

I svaret fra kommunen fikk han kort beskjed, at dette skulle ikke representanten blande seg bort i, og at
representanten fikk sende slike henvendelser tjenestevei til ordfører og kommunedirektør. Dette
gjorde representanten. Sendte spørsmål om hjelp i denne saken til Ordfører og Kommunedirektør
noen dager etter avholdt kommunestyremøte. Men fremdeles så uteblir svar til oss fra alle instanser
i kommunen. Vi har ikke hørt noe fra byggesaksavdelingen i kommunen, fra ordfører eller fra
kommunedirektør pr. dags dato.

Etter at problemene med tilkobling til offentlig vann og avløp startet, er brønnen vår av en eller
annen grunn blitt forurenset, og vi har i flere år nå kjøpt drikke- og matvann på butikken.

Kommunestyret i Øygarden kommune har vedtatt tvungen påkobling av vann og avløp for alle
innbyggere i kommunen. Det kan oppstå problemer slik vi opplever. I kommunestyrtmøte fikk en
inntrykk av at kommunens ansatte selvfølgelig skulle hjelpe til med løsninger, dersom problemer
oppstår?

Vår erfaring så langt er at dette kan en se langt etter. Det er lett å si ting i kommunestyremøte, men å
følge det opp? Da er det vel naturlig at Øygarden kommune følger opp og ordner i etterslep i sakene
fra gamle Fjell kommune, før nye pålegg sendes ut? Og finner løsning i vår sak?

2 thoughts on “Gjestekommentar: Tvungen påkobling til vann og avløp, men ingen hjelp å få fra kommunen

  1. Ordfører er ombud for alle innbyggere. Her har Ordfører i Fjell kommune og nåværende ordfører sviktet.

    Likar

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.