Gjestekommentar: Kan ikke forsvare at folk med dårlig råd skal få det mye verre

Vi må ta hensyn til at mange sliter ekstra økonomisk på grunn av konsekvensene av Covid19.

Av Symphorien Pombe, Øygarden SV

I utgangspunktet kan jeg ikke ALDRI støtte et så usosialt forslag, som overhodet ikke tar hensyn til folks økonomiske situasjon. Noen av våre innbyggere har mistet jobb og andre ble permittert i disse coronavirus tider. Vi må vise et mnimum av empati for de to grupper, mener jeg. Vi må ivareta de vel.
Det handler om foreldrene med små barn og unge som er bekymret for FREMTIDEN NÅ.

Det er forståelig at kommunen ønsker å kople innbyggerne til et felles vann-og avløpssystem. Det er både mer bærekraftig, mer oversiktlig og mer forutsigbart. Men da må det skje på en rettferdig måte, over tid, som gjør at kravene kan tilpasses til folks økonomiske bæreevne. Det er ikke bare bedrifter som trenger økonomisk drahjelp i disse coronatider, det gjør også vanlige innbyggere!

For flere innbyggere/familier utgjør beløpet som kreves betalt for tilkopling til kommunalt vann-og avløpsnett ( kr.250.000) en « uforholdsmessig stor kostnad». Da skal «kommunen vurdere å godkjenne en annen ordning». Det har vært snakket og skrevet mye om harmonisering av de ulike gebyrene i de tre gamle kommunene. Når vi vet at Sund hadde betydelig lavere gebyr på dette feltet, og Øygarden ikke hadde retningslinjer i det hele tatt, er dette forslaget et eksempel på direkte disharmonisering.

At ØyVAR har hatt store investeringer, og at både miljø og økonomi tjener på dette forslaget, kan ikke forsvare at folk med dårlig råd skal få det mye verre. Skjønner ikke at gebyrutvalget enstemmig gikk inn for dette vedtaket uten forbehold! Virkelig en umusikalsk avgjørelse!

Vi må ta hensyn til at mange sliter ekstra økonomisk pga konsekvensene av Covid19.
Disse må enten få utsettelse på innbetaling av gebyr, eller de må få redusert beløpet betraktelig, f.eks. til 150.000, slik mindretallet (FrP, SL og SP) i Fjell kommune foreslo i 2018. Ellers nevnes både Startlån i husbanken og bustadsosiale virkemidler i denne sammenhengen. Her bør hver sak behandles individuelt. Vi må ra vare på innbyggerne våre!

One thought on “Gjestekommentar: Kan ikke forsvare at folk med dårlig råd skal få det mye verre

  1. En så høy kostnadsgrense på 250.000,- kr er uforsvarlig. Jeg støtter absolutt Sympho sin kommentar. Hvis ikke ØyVAR får dekket sine utgifter ifm store investeringer, må de søke om støtte fra staten, og ikke flytte kostnader over til abonnentene. I utgangspunktet burde plan- og bygningsloven endres, slik at påkoblingskrav ikke gjelder for eksisterende boliger. Et alternativ forslag kunne være, å koble kostnadsgrensene til husstandens/grunneierens årsinntekt, f.eks. 1-2 %.

    Likar

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.