Prioriterer ikkje forlenginga av Sotrasambandet

Fylkesutvalet i Hordaland ser ikkje grunnlag for å omklassifisera ny Fv. 561 Kolltveit – Ågotnes til riksveg for å sikra finansiering gjennom NTP.

Høgholmen bru over Fjæreidpollen vert 510 meter lang og den lengste av dei ti bruene på ny Fv. 561.

Ny veg frå Kolltveit til Ågotnes drukna i diskusjonen om dei store vegprosjekta då fylkesutvalet i Vestland i dag drøfta prioriteringane til ny Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022 – 2033. 

Behovet for omklassifisering av forlenginga av Sotrasambandet frå Kolltveit til Ågotnes frå fylkesveg til riksveg er overhovudet ikkje nemnt i fylkesutvalet si fleirtalsinnstilling. Øygarden har ingen faste medlemmar i fylkesutvalet. Ingen av dei 17 fylkespolitikarane tok heller til orde for å støtta innspelet frå kommunestyret i Øygarden om at ny fv. 561 bør finansierast over Nasjonal Transportplan. 

Les: Tok forbehald mot bompengar på «vegstubben» frå Kolltveit til Ågotnes

Den nær 10 kilometer lange vegen gjennom utmarka har ein førebels prislapp på opp under tre milliardar kroner.

Beslutninga om å flytta Bergen Havn til Ågotnes aktualiserer behovet for ny veg nordover. Kampen om knappe fylkesvegmidlar tilseier imidlertid at vegen bør byggjast med statlege midlar, meinar fleirtalet i kommunestyret i Øygarden.

Fylkesutvalet hadde heller ikkje motforestillingar mot å sletta fylkesrådmannen si støtte til Statens vegvesen si prioritering av Sotrasambandet som bunde prosjekt i noverande NTP.

Mange store og kostbare vegprosjekt kjempar om fylkespolitikarane si prioritering i Vestland fylke si tilråding til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022 – 2033. Fleirtalet er samde om å nedprioritera ferjefri E39, til fordel for auka tryggleik på vegnettet og oppgradering av veg- og jernbanelinja Arna – Voss.

Fylkestinget vedtek den endelege prioriteringa 12. mai.

 

 

One thought on “Prioriterer ikkje forlenginga av Sotrasambandet

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.