No eksploderer vikarutgiftene

Kostnadane til vikarar, ekstrahjelp og sjukeløn har gått til himmels dei tre første månadane som ny kommune.

Vikarkostnadane i første kvartal viser eit meirforbruk på 47 prosent, samanlikna med budsjett.

Rekneskapen over variable lønskostnadar viser eit underskot på 17 millionar kroner så langt i år, kunne kommunalsjef for økonomi, Anne Erdal fortelja det utvida formannskapet i Øygarden i møtet i dag.

Underskotet kjem etter at ein optimistisk posisjon i forventning om store effektiviseringar i ein samanslått kommune, vedtok å redusera posten for vikarbruk og sjukeløn med 20 millionar kroner i budsjettdebatten før årsskiftet.

Så langt har ikkje dei forventa effektiviseringane slått inn. For å kunna fylla dei tomme hola i vaktplanane, og tilby øygardsstrilane dei tenestene dei forventar innan helse, omsorg og oppvekst, måtte kommunen ut med variable lønskostndar på til saman 53,9 millionar kroner i første kvartal, viser rekneskapen. Det er 17 millionar kroner meir enn budsjettert, ifølgje Erdal.

Dåverande ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy (A), åtvara i budsjettdebatten sterkt om at eit for sterkt forventningspress til effektiviseringar kom til å gå ut over helse og arbeidsmiljø hos dei tilsette.

Les: Uroleg for dei tilsette

Erdal lovar at ho no vil ta grep ovanfor dei einskilde einingsleiarane for å få kontroll på dei variable lønskostnadane. 

3 thoughts on “No eksploderer vikarutgiftene

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.