Gav makta til formannskapet

Formannskapet skal utgjera øverste politiske leiinga i Øygarden fram til sommaren.

(Saka er oppdatert.)

Kommunestyret i Øygarden, den gongen det framleis var lov å samlast.

Mot røystene til MDG sine to representantar vedtok kommunestyret i Øygarden i det videooverførte kommunestyremøtet sist torsdag å overføra makta til formannskapet, i den ekstraordinære situasjonen som kommunen no er inne i.

Les: Føreslår å setja kommunestyret på sidelinja

Les: Planlegg å avvikla politiske møte frå heimekontor

Ordførar Tom Georg Indrevik (H) fekk likevel ikkje alle dei fullmaktene han i utgangspunktet var innstilt på. I staden vedtok fleirtalet at formannskapet kan delegere fullmakter vidare til ordførar. Vidaredelegering til ordførar vert gjort gjeldande berre dersom det ikkje let seg gjere å samle eit vedtaksdyktig formannskap.

Les: Samlar stadig meir makt

For å sikra breiast mogeleg forankring av dei vedtaka som vert gjort, skal gruppeleiarar for parti som ikkje er representerte i formannskapet, og utvalsleiarane inviterast til å delta i møta.

Korvidt dei siste skal ha rett til å fremma forslag og delta i avstemmingane, må avklarast juridisk.

Fullmakta gjeld fram til 30. juni, ikkje til 31. august, slik innstillinga frå administrasjonen la opp til.

 

One thought on “Gav makta til formannskapet

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.