Gjestekommentar: Pandemien avslører vår sårbarhet

Er koronapandemien Moder Jords «tupp i ræva» til oss alle for hvordan vi behandler jorda?

Brith Ediassen. Arkivbilete.

Av Brith Ediassen.

I årevis har vi levd som om det ikke finnes noen ende på jordas ressurser. Vi forsyner oss av alt, med stor grådighet, uten tanke for kommende generasjoner. Uten tanke for den jorda vi utbytter og piner.

Vi har et enormt forbruk på de fleste områder. Det gjenspeiles i alt vi kaster, både av mat og f eks møbler og klær.

Men hva produserer vi? Denne pandemien har tydelig vist at vi er veldig avhengig av å importere varer fra andre land.

Mat fraktes over stadig større avstander, og kontrolleres av et lite antall verdensomspennende selskaper. Frakt, emballering, fordeling og meglervirksomhet utgjør en stadig større del av prisen på mat. En tommelfingerregel er at jo lenger en matvare fraktes, desto lavere blir fortjenesten til de lokale bøndene og lokalsamfunnet.

Jeg synes det er på høy tid å «snu skuta». Vi må øke selvforsyningsgraden vår. Særlig gjelder dette innenfor landbruk. Det må bli slutt på å bygge ned matjorda i landet. Tapt jord får vi ikke tilbake!

De siste årene har Norge ligget på i underkant av 50 % i selvforsyningsgrad, noe som er blant de lavere andelene blant land i verden.

Jeg vil slå et slag for bonden!

Bønder bør anerkjennes for den jobben de gjør, også på inntektssiden. De må få gode vilkår for å kunne produsere mat til landets befolkning. Det må være politisk vilje til å støtte opp om de som ønsker å drive med landbruk. God matjord bør forbeholdes landbruk, ikke dekkes med asfalt og betong!

Økt selvforsyning gir lokalsamfunn og enkeltpersoner bedre kontroll over matproduksjonen.

Vi som forbrukere bør bidra til bærekraftig utvikling ved å kjøpe fersk mat, etterspørre produkter som er merket med rettferdig handel og/eller er miljømerket, samt økologiske produkter.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik sier koronautbruddet viser viktigheten av det norske landbruket:

«Den er en ny påminnelse om hvor viktig det er å ha matproduksjon også i Norge. Det kan komme nye kriser som i større grad enn denne vanskeliggjør import av matvarer» sier Bondevik til Nationen.

La oss lytte til ham!


Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.