Gjestekommentar: Har vi bruk for det nye Sotrasambandet, egentlig?

I planleggingen av Sotrasambandet er det lagt inn beregninger for betaling fra bilistenes store trafikkvekst. Samtidig er det et sterk politisk mål å få ned økningen i biltrafikken og redusere den mest mulig.

Nullvekstmålet er knytt til samlet antall kjøretøykilometer innenfor området, og vil også gjelde elbiler, hevder Per Reidar Asheim i FNB Øygard. Arkivbilete.

Av Per Reidar Asheim, kommunestyremedlem for FNB Øygard

I Bergensavisen stod det for noen dager siden følgende:
«Sotrasambandet skal finansieres av bompenger i stor grad, og er avhengig av en stor trafikkvekst for å skape nok inntekter til at regnestykkene skal gå i hop. Men skulle den estimerte trafikkveksten og inntektene utebli, er det ikke utbyggingsselskapet som får svi. Da er staten, via skattebetalerne, forpliktet til å kompensere for de manglende bompengeinntektene som skal tilfalle selskapet.»

Så har vi en byvekstavtale som er underskrevet av ordføreren og som snart skal behandles i kommunestyret.

I byvekstavtalen kan en lese mellom annet dette:
«Byvekstavtale mellom kommunane Bergen, Askøy, Øygarden, Alver og Bjørnafjorden, Vestland fylkeskommune og Staten for perioden 2019-2029.
Gjennom ulike internasjonale avtalar har Noreg forplikta seg til reduksjon i utslepp av klimagassar. Måla om utsleppsreduksjon ligg til grunn for nullvekstmålet: At veksten i persontransporten i dei største byområda skal takast med kollektivtransport, sykling og gåing, jf. Nasjonal transportplan 2018- 2029.

Veksten i persontransporten skal takast med kollektivtrafikk, sykling og gange (nullvekstmålet). Nullvekstmålet er knytt til samla køyretøykilometer innanfor avtaleområdet.

Null- og lågutsleppsbilar brukar like mykje vegkapasitet som diesel- og bensinbilar, og bidreg til kø, ulukker, støy og svevestøv. Målet om nullvekst gjeld difor også persontransport med slike bilar.»

Målet om nullvekst vil derfor også gjelde for elbiler. Spiller ikke noen rolle hvilken bil du bruker. Heretter skal alle som kan helst gå, sykle eller ta bussen!

Vi ser altså at det i planleggingen av Sotrasambandet er lagt inn beregninger for betaling fra bilistenes store trafikkvekst. Samtidig er det et sterk politisk mål å få ned økningen i biltrafikken og redusere den mest mulig. Minimum at den ikke skal øke!

En etat lager utbyggingsplaner som forutsetter økning i trafikken, dog med garanti at staten betaler dersom dette ikke går. En annen etat lager planer for å få ned trafikken.

Hva er da hensikt med denne utbyggingen dersom en skal redusere trafikken for å oppnå nullvekstmålet? Bør en i det hele tatt bygge Sotrasambandet? Har vi egentlig bruk for det, dersom flertallet i kommunestyret går inn for at byvekstavtalen skal gjelde for Øygarden kommune?

Politikken og planene virker selvmotsigende? Men det er kanskje slik norsk politikk er blitt, det skal ikke være noen mening med den. Det bare er slik?

One thought on “Gjestekommentar: Har vi bruk for det nye Sotrasambandet, egentlig?

  1. Asheim tar bladet fra munnen og sier det ingen andre våger å pirke i. Vegvesenet utredet i sin tid et alternativ ved å henge gang- og sykkelvei på gamlebroen. Pris 500 millioner, da gjenstår bare krysset i Knarrevik hvor det også er kommet private initiativ med løsninger til et par hundre millioner, men hva hjelper det når kommunen får dette «gratis» av NTP og skattebetalerne. I mellomtiden skremmer de bort folk og butikker med biltrafikk og helikopterstøy og senterledelsen fortviler over tapt omsetning.

    Likar

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.