Gjestekommentar: De omkomne fra Ytrebygda må ikke bli glemt

Vi vil ikke miste flere med minoritetsbakgrunn i brann i Norge.

Av Symphorien Pombe, Fylkesrepresentant for Vestland SV, Kommunestyrerepresentant.

Brannen i Ytrebygda er tragisk. Fire omkom. Jeg kondolerer til de etterlatte.

Den 12.mai 2019 opplevde en kongolesiske familie i Drammen en tilsvarende tragedie. Der mistet barna mor og far i brannen.

Det kan synes som om innbyggerer med minoritetsbakgrunn er mer utsatt for brann enn andre, men statistikken på dette er for dårlig. Vi vet at personer med innvandrerbakgrunn har høyere risiko for ulykker og skader enn befolkningen ellers. MEN tallene begynner å bli gamle, fra 2013.

Jeg savner ny statistikk om dette, fordi det er så alvorlig. Det er veldig trist dersom slikt skjer igjen og igjen.

Nyankomne flyktninger får ulik oppfølging i bosettingsarbeidet. Noen får meget bra oppfølging og veiledning under bosettingsarbeidet, mens andre ikke får noe. En kan få inntrykk av noen kommuner er mindre opptatt av dette arbeidet, og snarere ser på nyankomne flyktninger som en inntektskilde kommunen bare skal tjener penger på.

Siden 2015 har jeg registrert norske kommuner der ordførere og rådmenn har ordlagt seg omtrent slik « Flyktninger er blitt butikken for kommunen…» eller « Flyktninger kan være en god butikk for kommunen» eller «Kommunen regner med å gå med overskudd på flyktningene. Vi har fått tilskudd til å kjøpe boliger for 75 millioner kroner og ansatte en lege, en helsesøster, fire lærere og to rådgivere».

Kongen Harald poengterte i sin nyttårstale at «Vi vet så lite om det som skal møte oss. Uvissheten gjør oss alle sårbare. Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene og å ville hverandre vel». «Å ville hverandre vel » er for meg ikke bare å spare penger på innvandrere, men å tilby dem bedre kunnskaper slik at de selv kan håndtere de ulike utfordringer de møter i livet.

«Å ville hverandre vel». For nyankomne flyktninger betyr det at kommunene må prioritere brannopplæring høyt i samfunnskunnskapen. Hvis barnehagebarn brannøver minst en gang i året, bør nyankomne flyktninger som ikke ble født i vårt land brannøve minst tre ganger i året. Det veldig viktig å bruke midler på dette arbeidet, ansatte flere med flerkulturell kompetanse på dette feltet, og som daglig kan forklare nyankomne flyktninger konsekvenser av brann i huset i Norge.

Kommunene kutter midler til bruk av tolker, politiundersøkelser, Kipros, brannvern, utrykning, kriseteam og lignende. Det kan ikke fortsette.

Det er mange flyktninger som har dårlige boforhold, og resten av befolkningen lukker øynene, til det brenner i huset. Det er på tide å bry oss om hverandre mens mennesker lever heller enn å ha «dårlig samvittighet» når ulykken er ute og en familie omkommer i brann.

Vestland fylkeskommune har fått overført nye oppgaver i inkluderingsarbeidet fra IMDI, og vi skal ta fatt i dette viktige arbeidet og stille krav til kommunene. Vi vil ikke miste flere med minoritetsbakgrunn i brann i Norge. Det er tragisk å måtte begrave omkomne fra branner i Norge. Dette er flyktninger som har flyktet fra krig eller diktatur, og som kommer til Norge for å få fred og bygge nye liv her i landet. Istedet mistet de livet i en brann, kanskje i en brann som kunne vært unngått. Det er trist.

De som mister sine i trafikkulykker engasjerer seg ofte for å få oppmerksomhet rundt problemstillingen. La oss snakke sammen om innbyggere i minoritetsgrupper som mister livet i brann på grunn av dårlig og manglende opplæring om brannøvelser. Ikke la de omkomne fra Ytrebygda bli glemt.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.