Gjestekommentar: Brannvesen for hele Nye Øygarden kommune

Et fellesbrannvesen for Nye Øygarden vil bli en slagkraftig enhet, og ha lokal tilnærming for å løse utfordringer i lokalsamfunnet.

Slik så Vest-Hordaland brann-redning for seg en framtidig organisering av brann- og redningstjenesten.

Av Einar H. Jacobsen, FNB Øygard

FNB Folkeaksjonen mot mer bompenger er opptatt av samfunnssikkerhet. Vi reagerer sterkt på at partiet Høyre ikke ser helheten i brannvernsbygging i kommunen. Etter sammenslåing er de gamle politikerne fra Sund fremdeles fokusert på seg selv og sitt domene, og ønsker ny brannvernsstasjon i Skogsvåg-området.

Vi ønsker bredde. Ved å tenke nytt kan vi oppnå dekning for alle. Av den grunn har vi foreslått relokalisering av felles brannvernstasjon til Straume /Kolltveit /Knappskog-området i vårt budsjett for perioden 2020 -2023.

Saken ble også tidligere debattert i samtlige kommuner: Sund, Fjell, Øygarden. Rapport fra mars 2013 ble lagt frem til samtlige kommunestyrer og vedtatt: Rapport forprosjekt 2013-2014 Vest-Hordaland brann-redning.

Det er derfor forunderlig at man viderefører dagens praksis fremfor å fornye denne til felles beste. Et forslag som samtidig er i tråd med de ekspertise-uttalelsene som ble gitt og henvist til i forprosjektet.

Økonomisk er det en fordel å samle alle stasjonene, både personellmessig og driftsmessig. Alle stasjonene har krav til utstyrsfornying. Med en sentralisert dekning er dette mer kommunalt driftsøkonomisk, i en tid der en må kutte i skole og omsorg for å finne dekning for alle tiltak som posisjonen i Nye Øygarden har lagt til grunn.

Det ble videre lagt inn tiltak for å imøtekomme krav i den felles ROS-analysen for regionen. En mener at en på lang sikt bør se på en større stasjon i Straume/Kolltveit/Knappskog- området. Dette for å samle ressursene som i dag eksisterer på Ågotnes, og den anbefalte fremskutte enheten.

På lang sikt bør en se på en større stasjon i Straume/Kolltveit/Knappskog-området. Dette for å samle ressursene som i dag eksisterer ved et fellesbrannvesen, som igjen skal sikre god og lik forvaltning av utstyr og materiell.

Økt satsing på beredskap opp mot vann/sjø/gass- og oljerelatert virksomhet, vil være et naturlig
satsingsområde.

Et felles storbrannvesen kan bli en realitet med de rette rammer. Et felles brannvesen vil gi muligheter til nytenkning innen beredskap, både med tanke på personell og utstyr.
En todeling av regionen, som var naturlig rent geografisk, er en utfordring. Samlet sett vil
fellesbrannvesenet bli en slagkraftig enhet, og med lokal tilnærming for å løse utfordringer i
lokalsamfunnet. Ideelt sett er det ønskelig at ledelse er lokalisert på en plass.

Fnb Øygard mener dette er en viktig og fornuftig tilnærming til et nytt brannverns-regime for kommunen og vil arbeide videre med saken til felles beste.

Les: Krisemelding frå brannvesenet

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.