Rekk utlysing før jul

OPS-avtalen om Sotrasambandet vert norgeshistoriens til no største einkeltståande samferdslekontrakt når han vert lyst ut før jul.

Prosjektleiar for Sotrasambandet, Arve Tjønn Rinde i Statens vegvesen har jobba mot tida. OPS-kontrakten vil verta lagt ut på Doffin og TED før jul.

Presset på Statens vegvesen for å få ut utlysinga av OPS-kontrakten på Sotrasambandet har vore sterkt, lenge.

Les: Sotrasambandet skal fram – 100 grunneigarar truga av ekspropiasjon

No melder Statens vegvesen at utlysinga er i rute.

Prosjektleiinga i Statens vegvesen er no klar til å senda kontrakten ut på anbod, på Doffin og TED. Utlysinga vil skje før jul, seier prosjektleiar Arve Tjønn Rinde i ei pressemelding.

Les: Sotrasambandet kan setja verdsrekord

I første omgang tek Statens vegvesen sikte på å gjennomføra ei prekvalifisering der dei veljer ut tre potensielle OPS-selskap. Kva selskap dette vert, tek dei sikte på å kunna kunngjera før sommaren.

Deretter vert det ein dialog- og tilbodsfase, der dei aktuelle OPS-selskapa skal forstå prosjektet, utføre naudsynte grunnboringar, synfaringar, starta prosjektering og planlegge prosjektet, seier Rinde.

Den endelege avtalen skal inngåast mellom eit OPS-selskap, finansielle partner, og Statens vegvesen. OPS-selskapet vil etablera sin egen prosjektorganisasjon som utarbeidar sin eigen gjennomføringsstrategi og knytter til seg strategiske leverandørar innan prosjektering, bygging, drift og vedlikehald.

Aktuelle OPS-selskap må levera inn kvalifiseringssøknad i løpet av februar 2020.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.