Løyver pengar til elektrifisering av snøggbåtar

Utsleppa frå bilar og ferjer har blitt vesentleg redusert siste åra. No er det hurtigbåtane sin tur.

80 av dei 100 millionane som Regjeringa føreslår å nytte til grøn skipsfart skal gåt til å byta ut dei dieseldrivne snøggbåtena  med nullutslepps- eller lågutsleppsfartøy.

Hordaland og Møre og Romsdal har vore veldig ambisiøse når det gjeld å skifta ut gamle dieselferjer med moderne elektriske ferjer. Som eit resultat er det no 73 nullutsleppsferger som trafikkerer fjordane på Vestlandet.

Les: No står elektrifiseringa av snøggbåtane for tur

I framlegget til Statsbudsjett for 2020 ønskjer Regjeringa å ta klimasatsinga på sjøen vidare ved stimulera fylkeskommunane til også å skifta til snøggbåtar med nullutslepps- eller lågutslepps teknologi, sa digitaliseringsminister Nikolai Astrup då han i dag var med å på leggja fram Statsbudsjette for neste år i Bergen.

-Vent til Statsbudsjettet i oktober, sa statssekretær Atle Hamar (V) då han lanserte planen for grøn skipsfart i juni.

No er det klart at Regjeringa ønskjer å setja av 80 millionar kroner  i Statsbudsjettet for neste år til elektrifisering av snøggbåtar.

Nullutsleppsteknologien vil redusera driftskostnadane vesentleg, sjølv om investeringskostnadane vert høgare.

-Med utsikt til redusert driftskostnadar gjennom 30 år, må fylkeskommunane vera villig til å ta høgare investeringar i forkant, hevda Astrup.

-Vestland har mulighetar til å stå i spissen for innføringa av null- eller lågutslepps hurtigbåtar. Ei slik satsing vil representera ei stor mogelegheit for næringslivet i framtida, la digitaliseringsministeren til.

 

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.