Fleire melder frå om vald

Kunnskap om vald er viktig. I kommunane vest for Bergen vert det rapportert vesentleg færre tilfelle enn i resten av landet, samanlikna med folketalet.

Talet på melde tilfelle av vald og mishandling er svakt aukande i kommunane vest for Bergen.

Konsekvensane av å bli utsett for vald er store. Vald er eit alvorleg samfunns- og folkehelseproblem, ifølgje fylkesmannen i Hordaland.

273 innbyggjarar i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy vart i fjor utsett for så alvorleg vald eller mishandling at dei valde å melda det, kjem det fram av Folkehelseinstituttet sin kommunestatistikk.

Det er sju fleire tilfelle enn for fem år sidan.

Flest melde tilfelle var det i Fjell, 128. I Askøy vart det meld 125 tilfeller av vald og mishandling. Både i Fjell og Askøy er talet på melde tilfelle svakt aukande.

I Sund har talet på årlege tilfelle lagt kring 25 siste åra. I Øygarden varierer tala mellom 14 (2013) og 27 (2015).

Underrapportering?
Kunnskap om vald, og omfanget av vald er viktig, og noko kommunane bør ta høgde for å folkehelsearbeidet, rår fylkesmannen til.

-Kommunane må ta høgde for at eit ukjent tal valdslovbrot aldri vert registrert, og at seksuallovbrot ikkje er inkludert i statistikken, ifølgje Fylkesmannen.

I Fjell, Sund, Øygarden og Askøy er talet på melde tilfelle av vald og mishandling vesentleg lågare enn i resten av landet.

Nær ein tredel av innbyggjarane i Norge har på eit eller anna tidspunkt i livet blitt utsett for alvorleg val, ifølgje Folkehelseinstituttet. Menn er noko meir utsett enn kvinner, skal vi tru statistikken til Folkehelseinstituttet.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.