Her konkurrerer entrepenørane om sprengsteinen

Mange entrepenørar vil gjerne ha sprengsteinen som vert til overs i arbeidet med Askøypakken.

Statens vegvesen søkte i sommar etter entrepenørar med behov for sprengstein som vert til overs i arbeidet med Askøypakken.

Fleire av dei ti delstrekkjene i Askøypakken har overskot på sprengstein. Det gjeld mellom anna fv. 212 Slettebrekka–Hetlevik der det skal byggjast tunnel. Det er og ei høg fjellskjæring i terrenget mellom Slettebrekka og Hetleviktunnelen.

Les: Her kan det verta lenge å venta

Ti entrepenørar melde si interesse då Statens vegvesen i sommar gjekk ut og søkte etter interessentar som kan ta mot stein, eller som kunne leiga ut område til mellombels deponi, melder Statens vegvesen i ei pressemelding.

Ni av interessentane held til på Askøy. Den tiande ønskjer stein til eit deponi i Bergen.

Statens vegvesen vil nå ta ein gjennomgang av dei innkomne tilboda, og vurdere dei opp mot kvalifikasjonskrava som vart stilt i kunngjeringa, seier fungerande prosjektleiar Bernt Kristen Vallestad i Statens vegvesen.

Ein føresetnad
At deponi-området har godkjent reguleringsplan, er ein føresetnad for god framdrift i massehåndteringa. Slike løysingar finst i det materiale Statens vegvesen har fått tilsendt frå interessentane, ifølgje Vallestad.

Planen er å inngå avtalar med interessentar i løpet av desember 2019.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.