Gjestekommentar: Trygghet, kvalitet og valgfrihet for barnefamiliene

Norske skattebetalere har spart omtrent 20 milliarder kroner på privat barnehagedrift de siste 10 årene.

Både familier og enslige i Øygarden skal være sikre på at de bor i en kommune som har plass til alle. Øygarden Frp vil legge til rette for best mulig oppvekstsvilkår for barn og unge ved å sikre et mangfoldig barnehagetilbud og intensivere kampen mot mobbing.

Et mangfold av tilbud
FrP respekterer at familier er forskjellige og har ulike behov. Derfor ønsker vi et mangfold av tilbud til omsorg av barn, og ser derfor positivt på opprettelse av barneparker, familiebarnehager og annet organisert barnepass. En viktig sak for Øygarden FrP er å åpne for flere barnehageopptak i året. Åpningstidene i barnehage og SFO bør også tilpasses best mulig til foreldres arbeidstid. At noen motsetter seg dette, vitner om et formynderi som FrP ikke vil være en del av.

Oppdragelse og utdanning er primært et foreldreansvar. Foreldre bør fritt få velge hvilken barnehage eller skole barna deres skal gå på – enten det er offentlig eller privat. Vi vil gi skoler og barnehager større frihet til å utvikle sin profil og sin egenart, slik at foreldre kan få et mangfoldig tilbud å velge mellom.

Private barnehager betyr økt kvalitet
Private aktører er viktig for å sikre familiene i Øygarden valgfrihet, mangfold og økt kvalitet. Uten de private barnehagene hadde vi ikke hatt det tilbudet vi har i dag, vi hadde ikke hatt den kvaliteten vi har i dag, og vi hadde ikke hatt den valgfriheten vi har i dag.

Samtidig viste foreldreundersøkelsene blant over 100 000 foreldre både i 2017 og 2018 av foreldrene er mest fornøyd med de private barnehagene. Agenda Kaupang har dessuten regnet ut at skattebetalerne i norske kommuner har spart omtrent 20 milliarder kroner på privat barnehagedrift de siste 10 årene. FrP vil arbeide for å opprettholde full barnehagedekning og tilrettelegge arealer for økt utbygging av flere barnehager og barneparker.

Eget mobbeombud i Øygarden
Frp har en ambisjon om at Øygarden skal være en trygg kommune for alle. Ikke minst skal vi sørge for at våre barn og unge er trygge. Det er dessverre slik at mobbing i skolen kan være et problem også her. Mange familier har opplevd å stå alene i kampen om å få slutt på mobbingen, og vi vet at flere barn og unge gruer seg til å gå på skolen. Fremskrittspartiet er opptatt av at dette er en kamp de ikke skal måtte kjempe alene.

Vi i Øygarden FrP vil styrke arbeidet ytterligere: Vi vil opprette et eget mobbeombud i Øygarden kommune. Mobbeombudet skal først og fremst bistå barn og foreldre som trenger hjelp og veiledning når mobbing inntreffer. Et lokalt mobbeombud vil ha gode forutsetninger for å finne gode lokale løsninger og mobilisere lokale nettverk. Det blir også kort vei for mobbeofre og deres familier å ta kontakt med eget mobbeombud.

Kommunen er til for innbyggerne, og vi i FrP anser det som en av våre hovedoppgaver å legge til rette for best mulig oppvekstsvilkår for barn og unge.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.