Gjestekommentar: Vi må tørre å snakke om rusproblematikken

Narkotika er et økende problem blant ungdom, også i vår region.Av Anita Garlid Johannessen, 2. kandidat Øygarden FrP og Kristin B. Jacobsen, 5. kandidat Øygarden FrP.

Øygarden FrP mener at mange av de utfordringene vi i dag ser i nærmiljøet, kan løses ved å legge til rette for ulike samlingspunkt for å styrke de uorganiserte kulturaktivitetene i nærmiljøet.

Frivillighetens parti
Barne- og ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger, er uvurderlig som forebyggende arbeid, også når det gjelder rusproblematikk. Øygarden FrP mener foreninger, organisasjoner, lag og klubber kan være bedre enn kommunen til å utføre slikt arbeid.

FrP er frivillighetens parti. Vi vet at momskompensasjon er viktig for frivilligheten, og derfor er vi stolte over at FrP i regjering har økt momskompensasjonsordningen med 784 mill. kr siden 2013. I 2019 er den på hele 1,6 mrd. kr. Vi har også økt maksgrensen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 12 000 til 20 000 kroner per år. Det betyr at frivillige lag og foreninger får mer penger til egen aktivitet.

Vi stoler på de frivillige organisasjonene og heier på den uvurderlige innsatsen de gjør for særlig barn og unge i lokalsamfunnet. FrP i regjering kjempet frem at man ikke skal stille krav til rapportering for bruk av pengene. Lederen for ungdomssenteret skal for eksempel slippe å melde inn hva det kostet å kjøpe nytt bordtennisbord. Da kan de heller konsentrere seg om det de kan best: engasjere folk flest på en positiv måte.

Framtidsutsikter er viktig
Lokalt vil vi i Øygarden FrP gjøre vårt ytterste for å støtte tiltak rette mot ungdom i regi av organisasjoner og foreninger. Dette kan innebære å være behjelpelig med å fremskaffe lokaler til ungdomstiltak eller legge til rette for frivillige å arrangere gratis aktiviteter for barn og unge.

Øygarden FrP opptatt av å sørge for at ungdom som sliter skal ha framtidsutsikter. Vi mener det er viktig å drive med forebyggende arbeid, og ønsker å involvere politiet i dette arbeidet. Vi ønsker at barn og unge skal få hjelp og veiledning tidlig, slik at de klarer seg. Vi vet at ungdom med rulleblad har problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, derfor må vi ta tak så tidlig som mulig.

Narkotika er et stort samfunnsproblem. Løsningen er ikke legalisering, slik noen tar til orde for. Da blir politiet ute av stand til å rykke problemet opp med roten. Vi anser ungdom for å være en ressurssterk gruppe. Øygarden FrP vil jobbe med holdningene blant ungdommer og legge til rette for lokalt frivillig engasjement for barn og unge, slik at de kan bli den beste versjonen av seg selv.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.