Gjestekommentar: Arbeid og velstand vs klimaspekulasjon og fattigdom

Partiet De Kristne ser at Fjell kommune har satset tungt på Straume slik mange interesser vil ha det, og det er bra!

Av Roger Dyrøy, 1, kandidat Partiet de Kristne

Kommunens oppgave er å tilrettelegge for hele kommunen, ikke bare der det er størst interesse. Ei heller ut fra politisk ideologi, som FN antyder og det har vært tendenser til. En god kommune er på lag med alle innbyggerne og prioriterer deretter. Alt i henhold til Grunnlovens §1 Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Ingen overnasjonale organer som FN eller EU skal diktere hvordan Norge eller den nye kommunen skal innordne seg.

Boligprisene har skutt i været og Straume er ikke lenger et attraktivt boområde for ungdom som følge av prisnivået. Ungdom er nå enda mer avhengig av bil og gode bussforbindelser.

Kommunens lån er ikke tilstrekkelig betjent, faktisk ikke i det hele tatt da gjelden øker for hver dag som går. De har nemlig ikke betalt rentene og dermed har hver innbygger indirekte 80 000 kroner i gjeld på toppen av sin egen gjeld, inkludert barn, eldre og uføre. Det betyr at hver person som er i jobb har en ekstra gjeldsbyrde på 2-300 000 kroner! Dette er arven fra Fjell kommune. Riktignok er det hverken amerikanske tilstander eller en umulig situasjon. Men ingen, hverken private eller bedrifter kan drive på denne måten og slippe unna med det. Det heter i så fall «luksusfellen» og ingen som styrer slik får ny tillit næringslivet, men i politikken er det mye rart.

Klimaskremselen har ikke til hensikt å tilby bærekraftige løsninger eller innovasjon, men å avindustrialisere land som Norge. Dette vil Partiet De Kristne ikke godta uten kamp. Vi trenger både oljebransjen, innovasjon og løsninger som skaper økonomisk vekst. Det er faktisk det kampen handler om, menneskers arbeid og velstand.

Klima- og avgiftspartiene er i villrede når de blindt forholder seg til de 77 anonyme forskerne i FNs «klimapanel» IPCC. Denne typen politisk korrekte forskere har motsagt seg selv mange ganger. Husker du nedkjølingsteorien, så kom oppvarmingsteorien og når ikke den var dekkende nok så kom klimateorien som det settes en bastant sammenheng med menneskelig aktivitet, like bastant og hardnakket hver gang. Hans Borge, tidligere leder for Institutt for petroleumsteknologi og tusenvis av andre forskere har ikke signert eller akseptert sammenhengen som MDG har gått langt i å gi inntrykk av at 99% av verdens forskere er helt enig i. Det er åpenbart klimasprøyt, eller 100 prosent løgn for å være klar og tydelig. Ungdom sliter nok som det er og Partiet De Kristne vil ikke legge stein til byrden med denne klimapanikken som til og med politikere er med å spre. Ja selv KrF har kastet seg på den synkende klimabåten.

Reelle miljøproblem som åpne fiskeoppdrettsanlegg og plast i havet utgjør en mye større trussel for fjordene våre og kysten vår enn de spekulative teoriene som er egnet til å skremme folk. Ja, vi har innovative bedrifter og løsninger i regionen. Problemet er bare at flere av oppfinnelsene ikke ser dagens lys på grunn av politikernes manglende insentiv.

Vi må gjøre som Trump selv om ordføreren i Fjell ikke liker det. Kutte avgiftsbyrdene for folk og bedrifter slik at de kan blomstre. Det er ikke noen motsetning, faktisk er næringsutvikling en forutsetning for innovasjon og løsninger. Myndighetenes oppgave er å legge tilrette for en bærekraftig framtid, herunder rensekrav til utslipp. Dernest må det nye kommunestyret sørge for å betjene både lån og renter! Slik kan vi legge til rette for en forutsigbar framtid, vekst og bærekraftig utvikling i den nye kommunen.

Hvis du vil ha noe nytt må du stemme nytt, stem Partiet De Kristne!

One thought on “Gjestekommentar: Arbeid og velstand vs klimaspekulasjon og fattigdom

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.