Vestland overtek fiskerihamnane

Dei statlege fiskerihamnane i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy vert frå årskiftet overtekne av Vestland fylkeskommune.

Fiskerihamna i Porsvika er ei av dei tre i Sund som skal overdragast til Vestland fylkeskommune frå Kystverket ved årskiftet.

Vestland fylke vert eitt av dei største fiskerifylka i landet, saman med Nordland, Troms og Finnmark. Til saman overtek Vestland fylkeskommune 99 statlege fiskerihamnar frå Kystverket.

15 av fiskerihamnane som no skal skifta eigar ligg i øykommunane vest for Bergen, ifølgje ei pressemelding frå Vestland fylkeskommune.

Desse hamnane skal overtakast av Vestland fylkeskommune:
Sund:
-Kleppe, Steinsland og Trellevik

Fjell:
-Hitsøy, Misje, Solsvik og Turøyvågen

Øygarden:
-Hellesøy, Hernar, Hjelmevågen, Lyngøy, Nordøysund og Vik

Askøy:
Follesø og Ramsøy

Viktig næring
-Kommunane er opptekne av å leggja til rette for fiskeria som viktig næring. Vi er opptekne av at foredling av fisken skal gjerast på land. I dag foredlar og pakkar store fabrikktrålarar fisken om bord og køyrer rett til hamn i EU og leverer. Vi vil heller ha arbeid knytt til foredling på land for å oppretthalde busettinga. Til det må vi ha gode kaier og hamneanlegg, seier næringsdirektør i nye Vestland fylkeskommune, Bård Sandal.

Fylket overtek fiskerihamnane i den stand dei er i. Mange stadar er etterslepet på vedlikehald stort. Samla etterslep på vedlikehald på dei 99 hamnane som Vestland overtek, er kalkulert til meir enn 50 millionar kroner. Det føl likevel ikkje med øyremerka midlar til vedlikehald, ifølgje pressemeldinga.

Overføringa av fiskerihamnene er ein del av arbeidet med å overføra oppgåver frå staten til fylkeskommunane, og er vedteken av Stortinget.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.